Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14320
Title: Giáo trình: Trí tuệ nhân tạo
Other Titles: Artificial Intelligence
Authors: Phạm, Thọ Hoàng
Phạm, Thị Anh Lê
Keywords: Trí tuệ nhân tạo
Artificial Intelligence
Issue Date: 2011
Publisher: Hà Nội
Abstract: Có nhiều cách tiếp cận để làm ra trí thông minh của máy (hay là trí tuệ nhân tạo), chẳng hạn là nghiên cứu cách bộ não người sản sinh ra trí thông minh của loài người như thế nào rồi ta bắt chước nguyên lý đó, nhưng cũng có những cách khác sử dụng nguyên lý hoàn toàn khác với cách sản sinh ra trí thông minh của loài người mà vẫn làm ra cái máy thông minh như hoặc hơn người; cũng giống như máy bay hiện nay bay tốt hơn con chim do nó có cơ chế bay không phải là giống như cơ chế bay của con chim. Như vậy, trí tuệ nhân tạo ở đây là nói đến khả năng của máy khi thực hiện các công việc mà con người thường phải xử lý; và khi dáng vẻ ứng xử hoặc kết quả thực hiện của máy là tốt hơn hoặc tương đương với con người thì ta gọi đó là máy thông minh hay máy đó có trí thông minh. Hay nói cách khác, đánh giá sự thông minh của máy không phải dựa trên nguyên lý nó thực hiện nhiệm vụ đó có giống cách con người thực hiện hay không mà dựa trên kết quảhoặc dáng vẻ ứng xửbên ngoài của nó có giống với kết quả hoặc dáng vẻ ứng xử của con người hay không.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14320
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Tri-Tue-Nhan-Tao.pdf1,02 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.