Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14229
Title: Bộ Luật của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 20/2004/QH11 ngày 15 tháng 06 năm 2004 về tố tụng dân sự
Authors: Việt Nam. Quốc hội
Keywords: Luật tố tụng Dân sự -- Việt Nam
Tố tụng Dân sự -- Việt Nam -- Luật và pháp chế
Issue Date: 2004
Abstract: Bộ luật Tố tụng Dân sự - Ngày 15/6/2004, Quốc hội đã thông qua Bộ Luật Tố tụng Dân sự số 24/2004/QH11, gồm 9 phần, 36 chương và 418 điều, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2005. Bộ luật quy định: VKSND kiểm sát việc tuân thủ pháp luật trong tố tụng dân sự nhằm bảo đảm việc giải quyết vụ việc dân sự kịp thời, đúng pháp luật. VKSND tham gia phiên tòa đối với những vụ án do tòa án thu thập chứng cứ mà đương sự có khiếu nại, các việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án, các vụ án mà VKS kháng nghị bản án, quyết định của tòa án... VKS không có quyền khởi tố vụ án dân sự bởi hai lý do. Thứ nhất, trước đây khi thực hiện kiểm sát việc tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội, khi phát hiện có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân thì VKS được quyền khởi tố vụ án. Hiện nay, theo quy định của Hiến pháp và Luật tổ chức VKSND thì VKS không thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân thủ theo pháp luật để tập trung thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Thứ hai, nếu VKS khởi tố vụ án dân sự thì việc xác định tư cách tố tụng của VKS trong vụ án (là nguyên đơn hay là cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện kiểm sát việc xét xử) không rõ ràng... Trong trường hợp đương sự không thể tự mình thu thập được chứng cứ và có yêu cầu thì tòa án có thể tiến hành một hoặc một số biện pháp để thu thập chứng cứ... Tòa án phải chịu trách nhiệm bồi thường do việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng gây thiệt hại cho người bị áp dụng...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14229
Appears in Collections:340. Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luat-to-tung-dan-su.doc374,5 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.