Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14220
Title: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam
Authors: Việt Nam. Quốc hội
Keywords: Luật hàng không -- Việt Nam
Hàng không -- Việt Nam -- Luật và pháp chế
Issue Date: 2014
Abstract: Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, số 61/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2014, ngoài một số dịch vụ hàng không theo quy định hiện hành như dịch vụ cất cánh, hạ cánh; điều hành bay đi, đến; hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay, từ ngày 01/07/2015, Nhà nước cũng sẽ quy định mức giá cụ thể đối với phục vụ hành khách; bảo đảm an ninh hàng không và dịch vụ điều hành bay qua vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý. Quốc hội cũng khẳng định sẽ định khung giá đối với giá các dịch vụ hàng không khác và giá thuê mặt bằng, dịch vụ thiết yếu tại cảng hàng không, sân bay. Đồng thời cũng chuyển quyền định khung giá vận chuyển hàng không nội địa cho Bộ Giao thông Vận tải thay vì Bộ Tài chính như trước đây. Như vậy, từ ngày 01/07/2015, các hãng hàng không được quyết định giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa trong khung giá do Bộ Giao thông Vận tải và thực hiện kê khai giá với Bộ Giao thông Vận tải. Một nội dung đáng chú ý khác là quy định siết chặt hơn về an ninh hàng không. Theo đó ngoài các biện pháp hiện hành như: Kiểm tra, soi chiếu, giám sát; thiết lập khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay; loại trừ khả năng chuyên chở bất hợp pháp vật phẩm nguy hiểm bằng đường hàng không..., việc bảo đảm an ninh hàng không còn được thực hiện bằng các biện pháp khác như: Kiểm soát an ninh nội bộ đối với nhân viên hàng không; áp dụng các biện pháp phòng ngừa đặc biệt khi cho phép vận chuyển đối tượng nguy hiểm; phòng, chống khủng bố trên tàu bay; giám sát an ninh hàng không, duy trì trật tự, kỷ luật tại cảng hàng không, sân bay, nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không và trên tàu bay... Đặc biệt, sẽ cấm vận chuyển vĩnh viễn hoặc có thời hạn đối với hành khách gây rối và người có hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng hoặc khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền... Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14220
Appears in Collections:340. Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luat-hang-khong-dan-dung.doc399,5 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.