Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14217
Title: Hướng dẫn Lắp ráp, cài đặt, nâng cấp - Bảo trì máy tính đời mới
Authors: Nguyễn, Thu Thiên
Keywords: Máy vi tính -- Bảo trì và sửa chữa
Issue Date: 2002
Publisher: Thống kê
Abstract: Cuốn sách Kỹ thuật Lắp ráp - cài đặt - nâng cấp & sửa chữa máy tính đời mới được biên soạn nhằm mục đích giới thiệu với bạn đọc những bước tìm hiểu về máy vi tính trong lĩnh vực lắp ráp và sửa chữa, nâng cấp. Với cách trình bày chi tiết từng thiết bị linh kiện, nguyên lý hoạt động và cách lắp ráp với hình ảnh minh hoạ tốt nhất...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14217
Appears in Collections:Công Nghệ TT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huong-dan-lap-rap-cai-dat-va-nang-cap-may-tinh.pdf11,38 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.