Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14198
Title: Xử lý ảnh (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo Đại học từ xa)
Authors: Nguyễn, Quang Hoan
Keywords: Xử lí ảnh -- Học hỏi và giảng dạy
Phần mềm ứng dụng
Issue Date: 2006
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Trong các trường đại học, cao đẳng, xửlý ảnh đã trởthành một môn học chuyên ngành của sinh viên các ngành Công nghệThông tin, Viễn thông. Giáo trình và tài liệu vềlĩnh vực này ở nước ta còn đang hạn chế. Để đáp ứng kịp thời cho đào tạo từxa, Học viện Công nghệBưu chính Viễn thông cốgắng kịp thời biên soạn tài liệu này cho sinh viên, đặc biệt hệ Đào tạo từxa học tập. Trong quá trình biên soạn, chúng tôi có tham khảo các tài liệu của Đại học Bách khoa Hà nội [1] giáo trình gần gũi vềtính công nghệvới Học viện. Một sốgiáo trình khác của Đại học Quốc gia thành phốHồChí Minh [2], tài liệu trên mạng và các tài liệu nước ngoài bằng tiếng Anh [5, 6, 7] cũng được tham khảo và giới thiệu đểsinh viên đào tạo từxa đọc thêm. Tài liệu này nhằm hướng dẫn và giới thiệu những kiến thức cơbản, các khái niệm, định nghĩa tóm tắt. Một sốthuật ngữ được chú giải bằng tiếng Anh đểhọc viên đọc bằng tiếng Anh dễ dàng, tránh hiểu nhầm khi chuyển sang tiếng Việt.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14198
Appears in Collections:Công Nghệ TT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xu-ly-anh-HVCNBC.pdf2,98 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.