Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14197
Title: Giáo trình môn học: Xử lý ảnh
Authors: Đỗ, Năng Toàn
Phạm, Việt Bình
Keywords: Xử lí ảnh -- Học hỏi và giảng dạy
Phần mềm ứng dụng
Issue Date: 2007
Publisher: Đại học Thái Nguyên
Abstract: Khoảng hơn mười năm trở lại đây, phần cứng máy tính và các thiết bị liên quan đã có sự tiên bộ vượt bậc về tốc độ tính toán, dung lượng chứa, khả năng xử lý V.V.. và giá cả đã giảm đến mức máy tính và các thiết bị liên quan đến xử lý ảnh đã không còn là thiết bị chuyên dụng nữa. Khái niệm ảnh sô đã trở nên thông dụng với hầu hết mọi người trong xã hội và việc thu nhận ảnh sô bằng các thiết bị cá nhân hay chuyên dụng cùng với việc đưa vào máy tính xử lý đã trở nên đơn giản. Trong hoàn cảnh đó, xử lý ảnh là một lĩnh vực đang được quan tâm và đã trở thành môn học chuyên ngành của sinh viên ngành công nghệ thông tin trong nhiều trường đại học trên cả nước. Tuy nhiên, tài liệu giáo trình còn là một điều khó khăn. Hiện tại chỉ có một sô ít tài liệu bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, tài liệu bằng tiêng Việt thì rất hiếm, v ớ i mong muốn đóng góp vào sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực này, chúng tôi biên soạn cuốn giáo trình x ử lý ảnh dựa trên đề cương môn học đã được duyệt. Cuốn sách tập trung vào các vấn đề cơ bản của xử lý ảnh nhằm cung cấp một nền tảng kiến thức đắy đủ và chọn lọc nhằm giúp người đọc CÓ thể tự tìm hiểu và xây dựng các chương trình ứng dụng liên quan đền xử lý ảnh.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14197
Appears in Collections:Công Nghệ TT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xu-ly-anh-DHTN.pdf3,86 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.