Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14177
Title: Luật Thú y
Authors: Việt Nam. Quốc hội
Keywords: Luật Thú y -- Việt Nam
Thú y -- Việt Nam -- Luật và pháp chế
Issue Date: 2015
Abstract: Người thực hiện hoạt động thú y theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nếu bị lây nhiễm bệnh, bị thương, chết sẽ được xem xét hưởng chế độ, chính sách như đối với thương binh, liệt sĩ theo quy định về ưu đãi người có công với cách mạng là một trong những nội dung nổi bật tại Luật Thú y số 79/2015/QH13 vừa được Quốc hội thông qua ngày 19/06/2015. Một nội dung đáng chú ý khác là quy định về vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ, chế biến động vật. Theo đó, cơ sở sơ chế, chế biến động vật để kinh doanh phải có địa điểm, diện tích thích hợp; có các khu vực riêng biệt để ngăn ngừa ô nhiễm chéo; có hệ thống xử lý nước, chất thải bảo đảm và có trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y... Luật cũng khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật; xã hội hóa hoạt động thú y, bảo hiểm vật nuôi; xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; xây dựng cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ động vật tập trung; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực thú y và chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ động vật vì mục đích nhân đạo. Đặc biệt, nghiêm cấm mọi hành vi vứt động vật mắc bệnh, chết và sản phẩm của chúng, xả nước thải, chất thải mang mầm bệnh ra môi trường; giết mổ, thu hoạch động vật, sản phẩm động vật dùng làm thực phẩm trước thời gian ngừng sử dụng thuốc thú y theo hướng dẫn sử dụng; giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật để kinh doanh không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và ngâm, tẩm hóa chất, đưa nước hoặc các loại chất khác vào động vật, sản phẩm động vật làm mất vệ sinh thú y... Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14177
Appears in Collections:340. Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luat-thu-y.pdf1,16 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.