Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14173
Title: Luật Thủ đô
Authors: Việt Nam. Quốc hội
Keywords: Luật thủ đô -- Việt Nam
Thủ đô -- Việt Nam -- Luật và pháp chế
Issue Date: 2012
Abstract: Ngày 21/11/2012, Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô số 25/2012/QH13, trong đó đáng chú ý là quy định về điều kiện đăng kí thường trú ở nội thành Hà Nội. Luật quy định cụ thể như sau: Công dân đã tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở lên, có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của tổ chức, cá nhân có đăng kí kinh doanh nhà ở và được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức, cá nhân có nhà cho thuê cho đăng ký thường trú vào nhà thuê sẽ được đăng kí thường trú ở nội thành Hà Nội. Bên cạnh đó, Luật vẫn giữ nguyên một số quy định của Luật cư trú hiện hành về điều kiện đăng ký thường trú, như: Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình; Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp; Trước đây đã đăng ký thường trú tại Hà Nội, nay trở về Hà Nội để sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình… Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được quy định mức tiền phạt một số hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực văn hóa, đất đai và xây dựng cao hơn so với quy định của pháp luật nhưng không quá 02 lần mức tiền phạt tối đa do Chính phủ quy định. Cũng theo quy định tại Luật này, hình ảnh Khuê Văn Các tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám được lấy là biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Ngoài ra, danh hiệu “Công dân danh dự thủ đô” sẽ được trao tặng cho người nước ngoài có đóng góp trong việc xây dựng, phát triển thủ đô hoặc trong việc mở rộng, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, quan hệ hợp tác quốc tế của thủ đô. Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2013.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14173
Appears in Collections:340. Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luat-thu-do.pdf223,51 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.