Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14161
Title: Luật Nghĩa vụ quân sự
Authors: Việt Nam. Quốc hội
Keywords: Luật Nghĩa vụ quân sự -- Việt Nam
Nghĩa vụ quân sự -- Việt Nam -- Luật và pháp chế
Issue Date: 2015
Abstract: Theo quy định tại Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 19/06/2015, từ năm 2016, thời gian đi nghĩa vụ quân sự trong thời bình sẽ được tăng từ 18 tháng lên 24 tháng. Về độ tuổi gọi nhập ngũ, bắt đầu từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; riêng đối với người được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ được kéo dài đến hết 27 tuổi. Hàng năm, Nhà nước sẽ gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân 01 lần vào tháng hai hoặc ba; thời gian này có thể điều chỉnh nếu địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm; trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh có thể gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân lần thứ hai. Bên cạnh đó, Luật cũng có quy định chi tiết về trường hợp được miễn gọi nhập ngũ, cụ thể, miễn gọi nhập ngũ đối với con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một; 01 anh hoặc em trai của liệt sĩ; 01 con của thương binh hạng hai; 01 con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân và cán bộ, công, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 24 tháng trở lên... Cũng theo Luật này, công dân nữ có ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của quân đội nhân dân, đủ 18 tuổi trở lên; không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù hay bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn... được đăng ký nghĩa vụ quân sự. Người đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi chức vụ công tác, trình độ học vấn, chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác liên quan phải đăng ký bổ sung tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự. Trường hợp đi khỏi nơi cư trú, nơi làm việc, học tập từ 03 tháng trở lên thì phải đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng và đăng lý lại trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi trở về. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14161
Appears in Collections:340. Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luat-nghia-vu-quan-su.pdf377,87 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.