Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14157
Title: Luật kinh doanh bất động sản
Authors: Việt Nam. Quốc hội
Keywords: Bất động sản -- Việt Nam -- Kinh doanh
Bất động sản -- Việt Nam -- Luật và pháp chế
Issue Date: 2014
Abstract: Theo Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) số 66/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2014, thay thế Luật Kinh doanh BĐS số 63/2006/QH11, từ ngày 01/07/2015, tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và có vốn pháp định tối thiểu là 20 tỷ đồng thay vì mức 06 tỷ đồng như trước đây. Riêng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua BĐS quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp, nhưng vẫn kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật. Một nội dung đáng chú ý khác là quy định về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Theo đó, chủ đầu tư dự án BĐS trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng trong trường hợp không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết. Khi đó, bên thuê mua có quyền yêu cầu bên bảo lãnh hoàn lại số tiền ứng trước và các khoản tiền khác theo hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở và hợp đồng bảo lãnh đã ký kết. Danh sách ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh trong kinh doanh BĐS hình thành trong tương lai sẽ được công bố bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, Luật cũng cho phép cá nhân được kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; đã qua sát hạch về kiến thức môi giới BĐS và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS có thời hạn sử dụng trong 05 năm. Các chứng chỉ được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành sẽ có giá trị pháp lý trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/07/2015; hết thời hạn này, người được cấp chứng chỉ môi giới BĐS phảo đáp ứng các điều kiện nêu trên. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14157
Appears in Collections:340. Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luat-kinh-doanh-BDS.pdf431,53 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.