Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14147
Title: Luật Giáo dục nghề nghiệp
Authors: Việt Nam. Quốc hội
Keywords: Luật Giáo dục nghề nghiệp -- Việt Nam
Issue Date: 2014
Abstract: Theo Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 27/11/2014, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ bị giải thể nếu vi phạm các quy định của pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng; hết thời hạn đình chỉ hoạt động đào tạo mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ; không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động sau 36 tháng đối với trường cao đẳng, trung cấp hoặc 24 tháng đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp kể từ ngày quyết định thành lập có hiệu lực; hoặc không triển khai hoạt động đào tạo sau thời hạn 24 tháng, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Cũng theo Luật này, chính sách ưu đãi đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vẫn sẽ được đảm bảo với những quy định cụ thể như: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giao đất, cho thuê đất; được ưu đãi về tín dụng đầu tư đối với cơ sở vật chất hoặc nâng cao chất lượng đào tạo; miễn, giảm thuế theo quy định đối với lợi nhuận thu được từ sản phẩm, dịch vụ được tạo ra từ hoạt động đào tạo; ưu đãi về thuế đối với việc sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với hoạt động đào tạo; vay vốn ưu đãi từ các chương trình, dự án trong nước và nước ngoài… Về phía người học, Luật cũng quy định người học các trình độ trung cấp, cao đẳng đối với các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu; người học các ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh sẽ được miễn học phí. Ngoài ra, trường hợp người đang học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhưng đi làm nghĩa vụ quân sự; do ốm đau, tai nạn, thai sản không đủ sức khỏe hoặc gia đình có khó khăn không thể tiếp tục việc học hoặc đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài thì được bảo lưu kết quả học tập tối đa 05 năm. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015; thay thế Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14147
Appears in Collections:340. Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luat-giao-duc-nghe-nghiep.pdf626,1 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.