Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14114
Title: Từ nghiên cứu đến công bố - kỹ năng mềm cho nhà khoa học
Authors: Nguyễn, Văn Tuấn
Keywords: Nghiên cứu khoa học -- phương pháp
Văn bản học thuật
Kỹ thuật viết
Issue Date: 2013
Publisher: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Hướng dẫn cách viết bài báo khoa học, cách trình bày bài báo cáo, cách viết đề cương nghiên cứu khoa học và một số kỹ năng cần thiết khác phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14114
ISBN: 978-604-28-0528-2
Appears in Collections:001.Tri thức

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tu-nghien-cuu-den-cong-bo.pdf40,19 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.