Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14050
Title: Giáo trình PLC S7-200
Authors: Phan, Phú Thọ
Keywords: PLC (Ngôn ngữ lập trình)
Issue Date: 12/2010
Publisher: Siemens
Abstract: PLC đã được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy xí nghiệp, với độ bền và tính ổn định cao. Hiện nay, rất nhiều trường học đã đưa plc vào giảng dạy từ nhiều bậc học. Tài liệu để hướng dẫn sử dụng và lập trình được nhiều tác giả biên soạn rất phong phú. Nhằm phục vụ cho quá trình giảng dạy của bản thân, tác giả đã biên soạn tài liệu lập trình plc của hãng Siemens (dòng S7-200) dành cho học sinh khối kỹ thuật ở trình độ cơ bản. Tài liệu đã tham khảo các manual của hãng Siemens, các tài liệu trên mạng và của các đồng nghiệp khác.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14050
Appears in Collections:Điện - Điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-PCL-S7-200.pdf1,95 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.