Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14000
Title: Cơ sở dữ liệu: Giáo trình (Sách dùng cho các trường đào tạo hệ THCN)
Authors: Tô, Văn Nam
Keywords: Cơ sở dữ liệu -- Giáo trình
Issue Date: 2005
Publisher: Giáo dục
Citation: Tái bản lần thứ nhất
Abstract: Thuật ngữ Cơ sở dữ liệu giờ đây được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực ngoài Công nghệ thông tin, như là Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Thẩm định dự án, … Bản thân môn học Cơ sở dữ liệu cũng xuất hiện ở các chương trình đào tạo khác nhau với nhiều trình độ khác nhau từ trung cấp, cao đẳng, đến đại học, và cả sau đại học. Giáo trình Cơ sở dữ liệu với cách tiếp cận đơn giản dễ hiểu, phù hợp với mọi đối tượng người đọc, kể cả những người chưa từng tham gia bất kỳ lớp học nào về công nghệ thông tin.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14000
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Co-so-du-lieu-(2).pdf7,95 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.