Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13953
Title: Kỹ thuật hóa đại cương: Bài giảng (Dùng cho sinh viên ngành Công nghệ hóa học)
Authors: ĐH Công nghiệp Việt Trì
Keywords: Hoá học -- Học tập và giảng dạy
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì. Khoa Công nghệ Hóa học
Abstract: Công nghệ sản xuất một số sản phẩm thuộc các nhóm ngành vô cơ, phân khoáng, điện hoá; Các sản phẩm thuộc ngành hữu cơ, hoá dầu; các sản phẩm thuộc ngành vật liệu silicat
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13953
Appears in Collections:Kỹ thuật hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai-giang-Hoa-ky-thuat-dai-cuong.pdf4,88 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.