Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13886
Title: Hoá học đại cương: Bài giảng (Dành cho sinh viên không chuyên ngành Hóa)
Authors: Nguyễn, Phú Huyền Châu
Keywords: Hoá học -- Học hỏi và giảng dạy
Issue Date: 2006
Publisher: Đại học Huế
Abstract: Trình bày những khái niện và định luật cơ bản của hoá học. Cấu tạo nguyên tử, phân tử, liên kết và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13886
Appears in Collections:Hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai-giang-Hoa-hoc-dai-cuong.pdf2,13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.