Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13884
Title: Bài giảng môn Hóa kĩ thuật
Authors: Trần, Thị Ngọc Bích
Keywords: Hóa học kĩ thuật -- Bài giảng
Issue Date: 2007
Publisher: Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học sư phạm
Abstract: Đại cương về hoá kỹ thuật. Các nguyên liệu của kỹ nghệ hoá học, năng lượng của kỹ nghệ, Những tính toán và tiêu chuẩn kỹ thuật, các quá trình đồng thể, quá trình kỹ thuật ở nhiệt độ cao và dụng cụ trong hoá kỹ thuật
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13884
Appears in Collections:Hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai-giang-Hoa-ky-thuat.pdf947,7 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.