Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13878
Title: Bài tập Hóa hữu cơ
Authors: Phan, Thanh Sơn Nam
Keywords: Hóa học hữu cơ -- Bài tập
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Tập hợp các dạng bài tập quan trọng của chương trình Hoá hữu cơ dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật hoá học
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13878
Appears in Collections:Hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai-tap-Hoa-huu-co.pdf66,48 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.