Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13870
Title: Hoá học vô cơ - Tập 1: Các nguyên tố phi kim (Dùng cho sinh viên các trường ĐH, Cao đẳng và giáo viên trung học chuyên ngành Hóa. Tài liệu tham khảo cho học sinh THPT)
Authors: Nguyễn, Đức Vận
Keywords: Hoá học vô cơ
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa học kỹ thuật
Abstract: Tổng quan về nguyên tố phi kim, hidro và các hợp chất hidrua, oxi, ozon, các hợp chất H2O, H2O2, các oxit, các nguyên tố nhóm VIIIA, nhóm VIA, nhóm VA, nhóm IVA, nhóm IIIA
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13870
Appears in Collections:Hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoa-Hoc-Vo-Co-Tap-1-Nguyen-to-phi-kim.pdf59,13 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.