Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13867
Title: Giáo trình Công nghệ sản xuất gốm sứ
Authors: Nguyễn, Văn Dũng
Keywords: Gốm sứ --- Công nghệ hóa học
Gốm sứ -- Sản xuất -- Giáo trình
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa. Khoa Hóa kỹ thuật
Abstract: Trình bày lịch sử, xu hướng phát triển, định nghĩa, phân loại và cấu trúc vật liệu gốm sứ. Nguyên liệu, gia công và chuẩn bị phối liệu. Các công đoạn sản xuất: tạo hình, sấy, nung và tráng men. Các sản phẩm gốm sứ: gạch ngói, đất sét nung, sành, sành dạng đá thô và tinh, sứ và sứ vệ sinh. Kiểm tra và đánh giá chất lượng gốm xây dựng
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13867
Appears in Collections:Kỹ thuật hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Cong-nghe-san-xuat-gom-su.pdf2,99 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.