Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13600
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Phương Thảo (GV hướng dẫn)-
dc.contributor.authorTrần, Thị Minh Huệ-
dc.date.accessioned2013-12-16T06:57:08Z-
dc.date.available2013-12-16T06:57:08Z-
dc.date.issued2013-06-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13600-
dc.language.isovivi
dc.publisherKhoa Kinh Tế - Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàuvi
dc.subjectKinh doanhvi
dc.subjectKênh phân phối -- Quản lývi
dc.titleThực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kênh phân phối tại Công ty TNHH Hải Ngọc: Khóa luận tốt nghiệpvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Ngành Quản trị kinh doanh (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
[30-07-2013_19.00.54]tran_thi_minh_hue_dh09dn.pdf1,42 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.