Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13574
Title: Giáo trình thực hành: Chuyên ngành dầu khí (Hệ Cao đẳng)
Keywords: Dầu khí -- Thí nghiệm
Issue Date: 2004
Publisher: Trường CĐ Công nghiệp 4
Abstract: Nội dung thực hành chuyên ngành dầu khí : - thành phần hóa học của dầu thô. - lấy mẫu các sản phẩm dầu. - các đặc tính của sản phẩm dầu: tính bay hơi, lưu -chuyển, cháy nổ, v.v… - phân tích các tiêu chuẩn và đặc trưng của sản phẩm nhiên liệu. - phân tích các tiêu chuẩn của phi nhiên liệu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13574
Appears in Collections:Công nghệ hoá dầu - dầu khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Thuc-hanh-chuyen-nganh-dau-khi.PDF503,74 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.