Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13563
Title: Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm - Tập 1: Các quá trình thủy lực, bơm quạt, máy nén.
Authors: Nguyễn, Bin
Keywords: Máy bơm
Máy nén
Công nghệ
Hóa học
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa học Kỹ thuật
Abstract: Nguyên lí hoạt động của các thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm dựa trên kiến thức quá trình thuỷ lực; quá trình chuyển chất và truyền nhiệt, nhiệt động, động hoá học
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13563
Appears in Collections:Kỹ thuật hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cac qua trinh thiet bi trong cong nghe hoa chat va thuc pham-Tap1.pdf74,8 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.