Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13507
Title: Giáo trình Thực tập hóa lý (Phụ lục Sai số của phép đo, phương pháp lập bảng và dựng đồ thị trong thực tập hóa lý)
Authors: Vũ, Ngọc Ban
Keywords: Hóa lý
Issue Date: 2007
Publisher: Trường ĐH Quốc gia Hà Nội
Abstract: Trình bày những bài thực tập cơ bản cho phần hoá lí: nhiệt động học, điện học, điện hoá học, hoá keo và cao phân tử. Nêu rõ mục đích, cơ sở lí thuyết, phương pháp tiến hành thí nghiệm và các yêu cầu của bài thí nghiệm
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13507
Appears in Collections:Hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao trinh Thuc tap hoa ly.pdf5,44 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.