Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13402
Title: Hệ thống điều khiển phân tán
Authors: Hoàng, Minh Sơn
Keywords: Điều khiển phân tán
Issue Date: 2003
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Khoa Điện. Bộ mộn Điều khiển tự động
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13402
Appears in Collections:Điện - Điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao trinh He thong dieu khien phan tan.pdf1,08 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.