Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13351
Title: Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin: Bài giảng (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Authors: Lê, Thị Hồng Hạnh
Nguyễn, Thị Huệ
Keywords: Anh ngữ
Issue Date: 2006
Publisher: Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
Abstract: Công nghệ thông tin từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Việc dạy và học Tiếng Anh Công nghệ thông tin tại Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông từ lâu đã được quan tâm và phát triển. Tiếp theo cuốn giáo trình Tiếng Anh công nghệ thông tin đã và đang được dạy và học tại Học viện, cuốn sách Hướng dẫn học Tiếng Anh công nghệ thông tin dùng cho Hệ đào tạo từ xa đã được ra đời nhằm mục đích giúp học viên có thể tự học tập tốt hơn.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13351
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai giang Tieng Anh chuyen nganh CNTT.PDF1,61 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.