Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13327
Title: Hóa học dầu mỏ và khí (Giáo trình dùng cho sinh viên trường ĐH Bách khoa và các trường khác)
Authors: Đinh, Thị Ngọ
Keywords: Hóa học
Dầu mỏ
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa học kỹ thuật
Abstract: Tài liệu cung cấp các kiến thức cơ bản về hoá học, dầu mỏ và khí cho sinh viên, học viên cao học ngành công nghệ hữu cơ hoá dầu. Nội dung chính là dầu thô và hoá học các quá trình chế biến dầu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13327
Appears in Collections:Công nghệ hoá dầu - dầu khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao trinh Hoa hoc dau mo va khi.pdf4,09 MBAdobe PDF Sign in to read
Giao-trinh-Hoa-hoc-dau-mo-va-khi.pdf4,09 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.