Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13235
Title: Thực hành Bản đồ học và hệ thống thông tin địa lý - GIS
Authors: Trần, Tuấn Tú
Hà, Quang Hải
Keywords: Bản đồ học
Hệ thống thông tin địa lý
Issue Date: 2006
Publisher: Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13235
Appears in Collections:910. Địa lý & du hành

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ban do hoc va He thong thong tin dia ly GIS.PDF4,65 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.