Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13050
Title: Kỹ thuật điều khiển lập trình PLC SIMATIC S7-200
Authors: Châu, Chí Đức
Keywords: PLC S7 - 200 (Phần mềm máy tính)
Issue Date: 2006
Publisher: Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Hiện nay tài liệu để giảng dạy và tham khảo về kỹ thuật điều khiển lập trình còn khá hạn chế. Tài liệu ''kỹ thuật điều khiển lập trình PLC Simatic S7-200'', là quyển sách đầu tiên trong bộ sách về kỹ thuật điều khiển lập trình PLC họ SIMATIC S7, được biên soạn với mong muốn góp một phần nhỏ vào việc giảng dạy và tự học về kỹ thuật điều khiển lập trình của giáo viên, học sinh, sinh viên và đọc giả quan tâm về PLC họ SIMATIC S7-200 của công ty Siemens. Tài liệu được chia thành 2 tập.Tập 1 bao gồm các phần cơ bản phù hợp với các bạn mới bắt đầu làm quen i PLC, tuy nhiên nó cũng có thể là tài liệu tham khảo cho cácbạn đã có kiến thức cơ bản về PLC.Tập 2 là phần nâng cao tập trung về các vấn đề điều khiển số, truyền thông và màn hình điều khiển. Cấu trúc chung của các tập sách là ở mỗi chương trong các phần đều có ví dụ minh họa cho các mục, ngoài ra cuối mỗi chương có thêm một số câu hỏi và bài tập để đọc giả rèn luyện thêm
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13050
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lap-trinh-PCL-Simatic-S7-200.pdf5,96 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.