Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13049
Title: Đề cương học phần: Lý thuyết đồ thị
Authors: Trương, Mỹ Dung
Keywords: Lí thuyết đồ thị
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa CNTT - Trường ĐH Khoc học tự nhiên
Abstract: Cung cấp các kiến thức cơ bản về Lý thuyết đồ thị và một ứng dụng kinh điển: Bài toán tìm đường đi ngắn nhất. Về thực hành (TH), biết cài đặt một số thực toán liên quan đến lý thuyết đồ thị và ứng dụng.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13049
Appears in Collections:Công Nghệ TT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Ly-thuyet-do-thi.pdf748,09 kBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.