Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13048
Title: Lập trình Matlab (Dành cho sinh viên khối Khoa học và Kỹ thuật)
Authors: Nguyễn, Hoàng Hải
Nguyễn, Khắc Kiểm
Keywords: Ngôn ngữ lập trình
Matlab (Ngôn ngữ lập trình)
Issue Date: 2003
Publisher: Khoa học kỹ thuật
Abstract: Matlab (Maxtrix Laboratory) là một công cụ phần mềm của MathWork với giao diện cực mạnh cùng những lợi thế trong kỹ thuật lập trình đáp ứng được những vấn đề hết sức đa dạng: Từ các lĩnh vực kỹ thuật chuyên ngành như điện, điện tử, điều khiển tự động, robot công nghiệp, vật lý hạt nhân...đã giải quyết được những vấn đề nói trên một cách đơn giản, trực quan mà không cần đòi hỏi người sử dụng phải là những lập trình viên chuyên nghiệp. Lập trinh Matlab dành cho sinh viên khối khoa học và kỹ thuật. Tiêu đề của cuốn sách đã cho thấy rõ đối tượng mà tác giả hướng tới là sinh viên đang theo học khối kỹ thuật. Tuy nhiên cuốn sách này cũng rât hữu ích cho cả những kỹ sư, cán bộ kỹ thuật hay những nhà khoa học trong việc tra cứu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13048
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Lap-trinh-Matlab.pdf8,5 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.