Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13047
Title: Kỹ thuật thông tin công nghiệp: Giáo trình
Authors: Đỗ, Văn Toàn
Keywords: Xử lý tín hiệu
Mạng máy tính
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa CNTT - Trường ĐH Thái Nguyên
Abstract: Mạng công nghiệp hay mạng truyền thông công nghiệp là một khái niệm chỉ các hệ thống mạng truyền thông số, truyền bit nối tiếp, được sử dụng để ghép nối các thiết bị công nghiệp. Mạng công nghiệp thực chất là một dạng đặc biệt của mạng máy tính.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13047
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Ky-thuat-thong-tin-cong-nghiep.pdf3,98 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.