Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13044
Title: Cấu trúc dữ liệu
Keywords: Cấu trúc dữ liệu
Issue Date: 2003
Publisher: Trường ĐH Cần Thơ
Abstract: Tài liệu này được soạn theo đề cương chi tiết môn Cấu Trúc Dữ Liệu của sinh viên chuyên ngành tin học của Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Đại Học Cần Thơ. Mục tiêu của nó nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành có một tài liệu cô đọng dùng làm tài liệu học tập, nhưng chúng tôi cũng không loại trừtoàn bộcác đối tượng khác tham khảo. Chúng tôi nghĩ rằng các bạn sinh viên không chuyên tin và những người quan tâm tới cấu trúc dữ liệu và giải thuật sẽ tìm được trong này những điều hữu ích.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13044
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Cau-truc-du-lieu2.pdf1,34 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.