Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13007
Title: Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm. Tập 4: Phân riêng dưới tác dụng của nhiệt (Chưng luyện, Hấp thụ, Hấp phụ, Trích ly, Kết tinh, Sấy)
Authors: Nguyễn, Bin
Keywords: Công nghệ hoá chất
Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa học và kỹ thuật
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13007
Appears in Collections:Kỹ thuật hoá họcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.