Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13006
Title: Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm. Tập 3: Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt.
Authors: Phạm, Xuân Toản
Keywords: Công nghệ hoá chất
Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa học và kỹ thuật
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13006
Appears in Collections:Kỹ thuật hoá họcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.