Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12957
Title: Bài giảng môn Phương pháp tính (Dành cho sinh viên khoa Công nghệ Thông tin)
Authors: Đỗ, Thị Tuyết Hoa
Keywords: Phương pháp tính (tin học)
Issue Date: 2007
Publisher: Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng
Abstract: Phương pháp tính là bộmôn toán học có nhiệm vụ giải đến kết quả bằng số cho các bài toán, nó cung cấp các phương pháp giải cho những bài toán trong thực tế mà không có lời giải chính xác. Môn học này là cầu nối giữa toán học lý thuyết và các ứng dụng của nó trong thực tế. Trong thời đại tin học hiện nay thì việc áp dụng các phương pháp tính càng trở nên phổ biến nhằm tăng tốc độ tính toán.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12957
Appears in Collections:Công Nghệ TT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai-giang-Mon-Phuong-phap-tinh.pdf521,16 kBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.