Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12939
Title: Làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh : Khơi dậy sức mạnh tiềm tàng trong bạn để hiện thực hoá mọi ước mơ
Authors: Adam Khoo
Stuart Tan
Trần, Đăng Khoa (Dịch)
Uông, Xuân Vy (Dịch)
Keywords: Thành công -- Khía cạnh tâm lý
Issue Date: 2009
Publisher: Phụ nữ
Series/Report no.: Tủ sách vươn tới thành công;
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12939
Appears in Collections:150. Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LamChuTuDuyThayDoiVanMenh1.0.pdf9,16 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.