Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12906
Title: Thực trạng về xuất khẩu lao động Việt Nam sang Nhật Bản vài năm gần đây
Authors: Hoàng, Vọng Thanh
Keywords: Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc á
Issue Date: 2004
Series/Report no.: Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc á, số 6; tr. 71-74
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12906
ISSN: 0868-3646
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv183S062004071.pdf202,02 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.