Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12405
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVõ, Kim Sơnvi
dc.date.accessioned2011-09-14T05:03:09Z-
dc.date.available2011-09-14T05:03:09Z-
dc.date.issued2006vi
dc.identifier.issn0868-3697vi
dc.identifier.urihttp://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12405-
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseriesTổ chức nhà nước, số 7; tr. 17-18, 24vi
dc.subjectTổ chức nhà nướcvi
dc.titleNền hành chính theo hướng "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" là một nền hành chính minh bạch, công khai, mở cửa với dânvi
Appears in Collections:Tạp chí Tổ chức nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CTv74S072006017.pdf 162,75 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.