Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3119
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Quốc Tuấnen_US
dc.date.accessioned2011-05-04T09:44:11Z-
dc.date.available2011-05-04T09:44:11Z-
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.urihttp://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3119-
dc.description.abstractPhân tích cơ sở lý luận và thực tiễn, trình bày quá trình tìm tòi, thử nghiệm và tổng kết sự phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở Việt Nam trong đó kinh tế tư nhân là bộ phận quan trọng. Dự báo xu hướng phát triển kinh tế tư nhân, đề xuất một số chính sách, giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn tới.en
dc.language.isovien
dc.publisherChính trị Quốc giaen
dc.subjectKinh tế tư nhânen
dc.subjectKinh tế XHCNen
dc.subjectPhát triển kinh tếen
dc.titlePhát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nayen
dc.typeBooken
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0025.pdf4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.