Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3016
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDương, Thị Bình Minhen_US
dc.contributor.authorSử, Đình Thànhen_US
dc.date.accessioned2011-05-04T09:42:52Z-
dc.date.available2011-05-04T09:42:52Z-
dc.date.issued2004en_US
dc.identifier.urihttp://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3016-
dc.description.abstractKhái quát cơ sở lý luận về phạm trù tài chính - tiền tệ trong nền kinh tế thị trường: tài chính công, tài chính doanh nghiệp, các định chế tài chính trung gian, ngân hàng trung ương, thị trường tài chính....en
dc.language.isovien
dc.publisherThống kêen
dc.subjectTài chính quốc tếen
dc.subjectTiền tệen
dc.subjectTài chính côngen
dc.titleLý thuyết tài chính tiền tệen
dc.typeBooken
Appears in Collections:Quản trị Tài chính ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0232.pdf4,66 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.