Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16117
Title: Mô hình đếm và phân loại cho sản phẩm theo chiều cao: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Nguyễn, Lương Thanh Tùng ( GVHD)
Hoàng, Nghĩa Hiệp
Keywords: Phân loại sản phẩm -- ứng dụng tin học -- Đồ án tốt nghiệp
Arduino (Bộ điều khiển chương trình)
Vi điều khiển -- Lập trình
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu. Viện CNTT – Điện – Điện Tử
Description: 50 tr.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16117
Appears in Collections:Điện - Điện tử (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang-Nghia-Hiep.pdf19,26 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.