Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15080
Title: Phân tích hoá lý - Phương pháp phổ nghiệm nghiên cứu cấu trúc phân tử
Authors: Từ
Keywords: Hoá lí
Phân tích hoá lí
Cấu trúc phân tử
Phương pháp phổ nghiệm
Issue Date: 2003
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
Abstract: Các vấn đề chung của phương pháp phổ phân tử, phổ điện tử, phổ dao động và phổ quay, phổ tán xạ tổ hợp, phổ cộng hưởng từ, khối phổ và nguyên tắc chung về các phương pháp giải phổ trong phổ phân tử
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15080
Appears in Collections:Kỹ thuật hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan-tich-hoa-ly.pdf14,98 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.