Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14907
Title: Đo lường và điều khiển bằng máy tính
Authors: Ngô, Diên Tập
Keywords: Máy tính
Đo lường
Issue Date: 1997
Publisher: Khoa học và kỹ thuật
Abstract: Giao điện của máy tính trong đo lường và điều khiển. Các mạch số. Các mạch điều khiển với bộ biến đổi A/D. Các mạch điều khiển với bộ biến đổi D/A. Sự ghép nối bus ở cổng nối tiếp RS232
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14907
Appears in Collections:Điện - Điện tử - Điện tử viễn thông
Điện - Điện tử - Điện tử viễn thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do-luong-dieu-khien-bang-may-tinh-P.1.pdf3,33 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Do-luong-dieu-khien-bang-may-tinh-P.2.pdf6,06 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.