Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14572
Title: Bước đầu Bổ sung vi sinh vật (nấm men Saccharomyces cerevisiae và vi khuẩn Acetobacter aceti) trong lên men ca cao: Đề tài NCKH
Authors: Phan, Văn Mẫn (Người hướng dẫn khoa học)
Nguyễn, Tiến Thành
Keywords: Nấm men -- Đề tài nghiên cứu khoa học
Issue Date: 7/2014
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Hóa và Công nghệ Thực phẩm
Abstract: Khảo sát quá trình lên men ca cao khi bổ sung vi sinh vật. Từ đó, ghi nhận sự thay đổi các chỉ tiêu hóa lý (nhiệt độ, độ ẩm, khối lượng, pH, axit tổng, tanin, lipid của hạt ca cao) và mật độ vi sinh vật trong quá trình ủ ca cao. Đồng thời, đánh giá chất lượng hạt ca cao bán thành phẩm (tỉ lệ lên men của hạt ca cao, hàm lượng vỏ) sau quá trình phơi sấy.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14572
Appears in Collections:Hoá học và công nghệ thực phẩm (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Tien-Thanh-DTNCKH.pdf2,31 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.