Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14473
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Văn Dược (Đồng ch.b)-
dc.date.accessioned2015-12-28T08:25:36Z-
dc.date.available2015-12-28T08:25:36Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.citationIn lần thứ nhấtvi
dc.identifier.urihttp://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14473-
dc.description.abstractLí thuyết chung về phân tích và các phương pháp áp dụng trong hoạt động kinh doanh. Phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh. Sử dụng các tiềm năng trong hoạt động kinh doanh. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Biến động chi phí sản xuất kinh doanh. Phân tích đề ra quyết định ngắn hạn và đầu tư dài hạn trong hoạt động kihd oanh. Phân tích báo cáo doanh nghiệpvi
dc.language.isovivi
dc.publisherThống kêvi
dc.subjectKinh doanhvi
dc.subjectDoanh nghiệpvi
dc.titlePhân tích hoạt động kinh doanhvi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Quản trị Doanh nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan-tich-hoat-dong-kinh-doanh-P.1.pdf2,87 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Phan-tich-hoat-dong-kinh-doanh-P.2.pdf2,94 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.