Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14464
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorWilkinson, Michael-
dc.contributor.otherTùng Linh (d)-
dc.date.accessioned2015-12-28T02:34:27Z-
dc.date.available2015-12-28T02:34:27Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14464-
dc.description.abstractĐề cập đến bốn phong cách mua hàng cơ bản, cách xác định so sánh với cách bán hàng và phong cách mua hàng của khách, đồng thời chỉ ra phương thức tiếp cận để phù hợp với phong cách mua hàng, cũng như cách mua hàng và cách lên kế hoạch cho bước kinh doanh tiếp theovi
dc.language.isovivi
dc.publisherLao động Xã hộivi
dc.subjectMarketingvi
dc.titleĐọc vị khách hàngvi
dc.title.alternativeBuying stylesvi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Quản trị Marketing và tổ chức sự kiện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doc-vi-khach-hang.pdf2,8 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.