Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14179
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorViệt Nam. Quốc hội-
dc.date.accessioned2015-09-19T02:45:35Z-
dc.date.available2015-09-19T02:45:35Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14179-
dc.description.abstractTheo Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 19/06/2015, từ ngày 01/01/2016, số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tối đa là 05 người; riêng đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, không quá 06 người. Đối với các Vụ, văn phòng, thanh tra, cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, người đứng đầu mỗi đơn vị trên được có không quá 03 cấp phó; riêng với người đứng đầu Tổng cục, được có tối đa 04 cấp phó. Bên cạnh đó, Luật cũng bổ sung thêm trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, từ năm 2016, Thủ tướng phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính Nhà nước từ trung ương đến địa phương; về các quyết định và kết quả thực hiện các quyết định của mình trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thực hiện báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; giải trình, trả lời chất vấn trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và báo cáo trước nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Chính phủ, Luật quy định hoạt động của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp phải minh bạch, hiện đạia hóa; bảo đảm thực hiện một nền hành chính thống nhất, thông suốt, liên tục, dân chủ, hiện đại, phục vụ nhân dân, chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân. Đồng thời, tổ chức bộ máy hành chính phải tinh dọn, năng động, hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc cơ quan cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cơ quan cấp trên. Luật này thay thế Luật Tổ chức Chính phủ số 32/2001/QH10 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectLuật Tổ chức chính phủ -- Việt Namvi
dc.subjectTổ chức chính phủ -- Việt Nam -- Luật và pháp chếvi
dc.titleLuật Tổ chức chính phủvi
dc.typeOthervi
Appears in Collections:340. Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luat-to-chuc-chinh-phu.pdf390 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.