Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14171
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorViệt Nam. Quốc hội-
dc.date.accessioned2015-09-18T07:43:22Z-
dc.date.available2015-09-18T07:43:22Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14171-
dc.description.abstractNhằm bảo vệ, khai thác hiệu quả, phát triển bền vững tài nguyên nước quốc gia, tạo động lực phát triển bền vững ngành kinh tế nước nhiều thành phần phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…, ngày 21/06/2012, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Tài nguyên nước, số 17/2012/QH13. Trong đó, đáng chú ý là quy định tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nước để phát điện có mục đích thương mại; phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp; trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thủy sản tập trung với quy mô lớn sẽ phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do Chính phủ quy định, căn cứ vào chất lượng của nguồn nước, loại nguồn nước, điều kiện khai thác, quy mô, thời gian khai thác và mục đích sử dụng nước. Bên cạnh đó, nhằm thực hiện chủ trương chống lãng phí trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, Luật cũng khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng tiết kiệm nước thông qua việc quy định ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả như: Miễn, giảm thuế và cho phép vay vốn ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư sử dụng nước tuần hoàn, tái sử dụng nước, thu gom, sử dụng nước được khử muối từ nước lợ, nước mặn, đầu tư thiết bị, công nghệ tiết kiệm nước… Luật này thay thế Luật Tài nguyên nước, số 08/1998/QH10 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectLuật tài nguyên nước -- Việt Namvi
dc.subjectTài nguyên nước -- Việt Nam -- Luật và pháp chếvi
dc.titleLuật Tài nguyên nướcvi
dc.typeOthervi
Appears in Collections:340. Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luat-tai-nguyen-nuoc.pdf658,17 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.