Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14154
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorViệt Nam. Quốc hộivi
dc.date.accessioned2015-09-17T08:15:33Z-
dc.date.accessioned2015-09-17T08:15:39Z-
dc.date.available2015-09-17T08:15:33Z-
dc.date.available2015-09-17T08:15:39Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14154-
dc.description.abstractBáo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước sau khi phát hành sẽ được công bố công khai trong họp báo; trên công báo và phương tiện thông tin đại chúng; đăng tải trên trang thông tin điện tử và các ấn phẩm của Kiểm toán Nhà nước hoặc được niêm yết tại trụ sở của đơn vị được kiểm toán là nội dung quy định tại Luật Kiểm toán Nhà nước số 81/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 24/06/2015. Thời hạn của một cuộc kiểm toán được tính từ ngày công bố quyết định kiểm toán đến khi kết thúc việc kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán nhưng không quá 60 ngày; trường hợp phức tạp cần thiết kéo dài, Tổng Kiểm toán Nhà nước có thể gia hạn tối đa thêm 30 ngày. Riêng đối với các cuộc kiểm toán để đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công có quy mô toàn quốc, Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định cụ thể về thời hạn kiểm toán. Cũng theo Luật này, từ năm 2016, nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán được rút ngắn xuống còn 05 năm, theo nhiệm kỳ của Quốc hội thay vì 07 năm như trước đây. Tổng Kiểm toán Nhà nước có thể được bầu lại nhưng không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Bên cạnh đó, Luật cũng có quy định về tiêu chuẩn chung của Kiểm toán viên Nhà nước. Cụ thể, phải có chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước; đã có thời gian làm việc liên tục từ 05 năm trở lên theo chuyên ngành được đào tạo hoặc có thời gian làm nghiệp vụ kiểm toán ở Kiểm toán Nhà nước từ 03 năm trở lên, không kể thời gian tập sự; có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành kiểm toán, kế toán, tài chính, ngân hàng, kinh tế hoặc chuyên ngành khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm toán; có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectLuật Kiểm toán nhà nước -- Việt Namvi
dc.subjectKiểm toán nhà nước -- Việt Nam -- Luật và pháp chếvi
dc.titleLuật Kiểm toán nhà nướcvi
dc.typeOthervi
Appears in Collections:Pháp luật
Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luat-kiem-toan-nha-nuoc.pdf454,28 kBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.